Nieuws

Nieuwe fiscale regels voor Algemeen Nut Beoogde Instellingen (ANBI’s) per 2014

In 2013 werd bekend dat ANBI’s per 2014 aan nieuwe fiscale regels moeten voldoen. Een nieuwe voorwaarde voor de ANBI, is dat de instelling (vereniging of stichting) jaarlijks diverse gegevens via een internetsite openbaar moet maken. Hiermee wil de overheid de transparantie in de goede doelen-sector verder versterken. Het niet voldoen aan de voorwaarden kan ertoe leiden dat de ANBI-status wordt ingetrokken of geweigerd. Op de internetsite dienen de volgende gegevens van de ANBI te staan: naam van de ANBI;  Beleidsplan;  samenstelling en namen van bestuur; doelstellingen van de ANBI; een verslag van de uitgeoefende activiteiten; beloningsbeleid; financiële verantwoording; het RSIN of het fiscaal nummer en de contactgegevens.

Leden van Raad van Toezicht: btw-plichtig vanaf 1 januari 2013

Bij het vervullen van niet meer dan vier commissariaten (raad van toezicht) kan tot 1 januari 2013 btw-plicht achterwege blijven. Vanaf 1 januari 2013 moet de btw-plicht van een commissaris individueel worden beoordeeld. Btw-plichtige commissarissen zullen uiterlijk vanaf dat moment 21% btw moeten factureren, te berekenen over de bruto beloning, en periodiek btw-aangiften moeten indienen. De btw op uitgaven in verband met de toezichthoudende functie kan dan in aftrek worden gebracht. Mazars heeft over dit onderwerp handzame informatie gebundeld. Voor meer informatie, klik hier…

Uw gift aan een goede doelen organisatie? Geen schenk- of erfbelasting!

Goede doelen organisaties hoeven geen schenkbelasting te betalen over uw gift (of over uitkeringen) die zij ‘in het algemeen belang’ doen. Ook betalen goede doelen instellingen geen erfbelasting over ontvangen erfenissen. Voor meer informatie over goede doelen en belastingen, klik hier…

Ondernemerschap ‘kunst en cultuur’ door stichtingen of verenigingen

Culturele instellingen, vaak stichtingen of verenigingen, maken sinds 2013 nog meer werk van ondernemerschap. Ze richten zich bijvoorbeeld meer op het binnenhalen van giften.  De overheid stimuleert culturele instellingen om meer eigen inkomsten te verdienen. Dat kan op verschillende manieren:

Met deze eigen inkomsten kunnen instellingen bijvoorbeeld extra activiteiten uitvoeren. Voor meer informatie, klik hier…

Nieuwe informatie van de Belastingdienst voor verenigingen en stichtingen

De Belastingdienst heeft sinds kort zijn informatie voor stichtingen en verenigingen gebundeld op een deel van de website www.belastingdienst.nl. Voor meer informatie, klik hier…

Wat zijn nu de belangrijkste verschillen tussen een vereniging en een stichting?

Lees het artikel Uitleg over stichting en vereniging_2013 van P&P.