Even voorstellen

Allard Pannekoek

Allard Pannekoek is 41 jaar en heeft ervaring bij de inkoop van producten en diensten, zowel in het bedrijfsleven als de overheid. Daarnaast heeft hij de nodige ervaring met het leiden van projecten. Allard heeft Commerciële Economie gestudeerd, waarmee hij veel kennis heeft opgedaan over communicatie en marketing. Naast de gewone werkervaring is hij actief geweest in de lokale politiek en voor verenigingen waar hij zich als bestuurder actief voor heeft ingezet. Zodoende weet hij wat er speelt binnen verenigingen, stichtingen, maatschappelijkeinstellingen en overheden en wat de knelpunten, maar ook de oplossingen kunnen zijn. 

Waar het bij Allard om draait: “met simpele maatregelen uw organisatie verbeteren”.